DORADZTWO TRANSPORTOWE
_DSC2944_edited_edited

Biuro Declarena oferuje kompleksowe świadczenie usług w zakresie rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców na podstawie wykresówek oraz danych z kart kierowców dla firm wykonujących przewozy drogowe pojazdami objętymi Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, jak również doradztwem w zakresie transportu drogowego i czasu pracy kierowców. Oferujemy:

 • pomoc w rozliczaniu ryczałtów za nocleg i delegacje;
 • analiza, rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowców;
 • sporządzanie raportów miesięcznych,
 • sporządzenie wykazu przekroczeń kierowcy wraz z wysokością sankcji (za poszczególne naruszenie) wg taryfikatora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • sporządzanie wykazu brakujących danych na karcie kierowcy czy braków w wykresówkach;
 • analiza danych na wykresówkach/karcie kierowcy pod względem manipulacji;
 • sporządzanie procedur naprawczych w celu uniknięcia podobnych naruszeń;
 • archiwizacja danych;
 • kontrola terminów: wczytywania tachografów cyfrowych, wczytywania kart kierowcy, ważności badań lekarskich kierowcy, ważności szkolenia okresowego, ważności badań okresowych urządzeń rejestrujących (tachografów);
 • konsultacje w zakresie analizy protokołu kontroli i stwierdzonego naruszenia;
 • sporządzanie wyjaśnień do protokołu kontroli i odwołań od decyzji;
 • analiza zapisów na wykresówkach/karcie kierowcy/tachografie danych;
 • sprawdzanie treści regulaminu pracy i płacy lub obwieszczenia;
 • analiza dokumentacji pracowniczej;
 • wykaz nieprawidłowości wraz ze sposobem ich usunięcia (jeżeli jest to możliwe);
 • kontrola ewidencji czasu pracy;
 • kontrola dokumentów wymaganych do wykonywania krajowego/międzynarodowego transportu drogowego, krajowego/międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne.