KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
_DSC2932_edited

Usługi księgowe dostosowane do potrzeb klienta:

 •  prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 •  sporządzanie deklaracji do US i ZUS;
 •  roczne sprawozdania finansowe;
 •  sprawozdawczość do GUS i NBP;
 •  sporządzanie deklaracji Intrastat;
 •  roczne rozliczenia podatkowe;
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 •  prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 •  prowadzenie rejestru VAT;
 •  przygotowanie przelewów z opłatami do urzędu skarbowego i ZUS;
 •  reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.