Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Wsparcie w starcie biznesu

Zakładanie spółek

Spółka z o.o.

Najpopularniejsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki do wysokości wkładów. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka komandytowa

Odmienna odpowiedzialność wspólników spółki za jej zobowiązania. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania, komandytariusz angażuje się głównie kapitałowo i odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Płatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki. Najczęściej w roli komandytariuszy występują osoby fizyczne a komplementariuszem zostaje spółka z o.o. Dzięki takiej konstrukcji można uniknąć podwójnego opodatkowania występującego w przypadku sp. z o.o. jednocześnie ograniczając odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Potrzebujesz wsparcia w założeniu firmy?