Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Świadczenie postojowe – zbliża się ostateczny termin składania wniosków.

Wniosek o wypłatę świadczenia postojowego można złożyć do 16.08.2022. Przedsiębiorcy oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które odczuły negatywne skutki pandemii mogą składać wnioski do 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii w Polsce. 

Stan pandemii został zniesiony 16 maja 2022 roku, zatem termin złożenia odpowiedniego wniosku upływa 16 sierpnia 2022 roku. Dodatkowo od 1 lipca 2022 roku do wniosku należy załączyć informacje dotyczące pomocy de minimis (oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej na przestrzeni ostatnich trzech lat), jeśli tego nie zrobimy nasz wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

,,Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł) Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł” – Grzegorz Dyjak, biuro prasowe ZUS.

Autor

Adam Leszczyński

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *