Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Biała Lista podatników VAT – wszystko co musisz wiedzieć

Do czego służy biała lista podatników VAT?

  • Pozwala zweryfikować czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
  • Dlaczego kontrahentowi odmówiono rejestracji lub wykreślono go z rejestru, system udzieli Ci dokładnej odpowiedzi w oparciu o podstawę prawną.
  • Pozwala zweryfikować numer rachunku bankowego, na który powinieneś wykonać przelew na rzecz kontrahenta. 
  • Pozwala zweryfikować adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Rejestracja do białej listy podatników VAT:

Krajowa Administracja Skarbowa sama pobierze dane Twojej firmy z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli natomiast twoje dane na białej liście będą niepoprawne, możesz zgłosić nieprawidłowości za sprawą wniosku złożonego do szefa KAS.

Wyszukiwanie kontrahenta na białej liście podatników VAT:

Aby to zrobić wystarczy znać numer NIP firmy, którą chcemy na białej liście znaleźć, wyszukiwarka pozwala także na szukanie za sprawą numeru REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy.

Dlaczego weryfikacja numeru konta bankowego jest istotna?

Od 1 stycznia 2020 roku, dokonanie płatności powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy niż ten podany w wykazie, wiąże się z:

  • Ryzykiem odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za ewentualne zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
  • Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty lub jej części, która została wpłacona na rachunek inny niż podany w wykazie.

Od wyżej wymienionych sankcji można się jednak uchronić za sprawą przekazania informacji do naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika, który dokonał spłaty należności) w terminie 7 dni od wykonania przelewu.

Autor

Adam Leszczyński

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *