Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Nowe kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Emeryt lub rencista dorabiający do świadczenia musi pamiętać o limitach nałożonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przekroczenie limitów będzie wiązało się z umniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia. Wstrzymanie świadczenia spowoduje przychód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia nastąpi gdy przychód będzie mieścił się w przedziale 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2022 roku kwoty te zmienią się, a ich wartość będzie wynosiła:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 4 364,70 zł.

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 8 105,80 zł.

zmniejszenie świadczenia (o kwotę przekroczenia) nastąpi w przypadku uzyskania przychodu od 4 364,70 zł do 8 105,80 zł.

– przekroczenie kwoty 8 105,80 zł będzie wiązało się z zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Limity obowiązują wszystkich świadczeniobiorców z wyjątkiem osób które ukończyły powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz pobierający rentę rodzinną uczniowie lub studenci poniżej 26 roku życia dorabiający na umówie zlecenie.

Autor

Adam Leszczyński

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *